Parafia Macierzyństwa NMP w Łosieniu
Parafia Macierzyństwa NMP w Łosieniu

MYŚLI O POŚCIE

ŚW. PIOTR CHRYZOLOG

 

1.  Post nie zaowocuje, jeżeli nie będzie użyźniony miłosierdziem. Posucha miłosierdzia powoduje uschnięcie postu. Czym dla ziemi jest deszcz, tym miłosierdzie dla postu.

2.  Post kształci serce, oczyszcza ciało, wykorzenia grzechy, zasiewa cnoty, ale jednak gdy zabraknie orzeźwiających wód miłosierdzia, poszczący nie zbierze owoców. Gdy pości miłosierdzie, pości i twoja rola.

3.  Duszą modlitwy jest post, a życiem postu miłosierdzie. Kto się więc modli, niech pości, a kto pości, niech spełnia uczynki miłosierdzia, niech wysłucha proszącego, który chce być słyszany. W ten sposób otwiera dla siebie uszy Boga, który nigdy się nie zamyka na głos błagającego.

 

ŚW. JAN BOSKO

 

1.  Nie wszyscy mogą pościć, ale wszyscy mogą kochać Boga.

2.   Niech poszczą wasze oczy. Oczy są nazywane oknami, przez które do duszy wchodzi szatan.

3.  Post, który wszyscy możecie praktykować, to strzeżenie waszego serca i waszych zmysłów.

 

ŚW. HIERONIM

 

Na cóż zda się wycieńczać ciało wstrzemięźliwością, jeśli umysł nadyma się pychą.

 

ŚW. AUGUSTYN

 

Nie wierzę, aby post wystarczył sam w sobie. Twoje wyrzeczenia będą dla ciebie owocne, jeżeli będziesz hojny dla innych.

 

ŚW. JAN OD KRZYZA

 

Lepiej jest pokonać swój język niż pościć o chlebie i wodzie.

 

ŚW. ALBERT WIELKI

 

Post jest zdrowotny, kiedy łączy się z powstrzymaniem od nałogów, z modlitwą i jałmużną.

 

ŚW. BAZYLI WIELKI

 

Post został nakazany w Raju, a pierwsze takie polecenie zostało wydane Adamowi. Zakaz nie wolno ci jeść jest zatem prawem postu i wstrzemięźliwości.

 

ŚW. JAN PAWEŁ II

 

Post ostatecznie ma pomagać każdemu z nas w czynieniu z siebie całkowitego daru dla Boga.

 

BENEDYKT XVI

 

1.  Jezus, modląc się i poszcząc, przygotowywał się do swojej misji, której początkiem było trudne starcie z kusicielem.

2.  Pismo Święte i cała chrześcijańska tradycja uczą, że post pomaga unikać grzechu i tego wszystkiego, co do niego prowadzi. W historii zbawienia wielokrotnie odnajdujemy zachętę, by pościć.

3.  Zważywszy na to, że jesteśmy obciążeni grzechem i jego konsekwencjami, post jest nam dany jako środek pozwalający odnowić przyjaźń z Bogiem.

4.  Celem prawdziwego postu jest spożywanie prawdziwego pokarmu, którym jest pełnienie woli Ojca (J 4, 34). Skoro Adam nie posłuchał nakazu Boga, by nie spożywać owocu z drzewa poznania dobra i zła, człowiek wierzący poprzez post pragnie z pokorą zawierzyć się Bogu, ufając w Jego dobroć i miłosierdzie.

5.  Ojcowie Kościoła mówią o mocy postu, która chroni przed grzechem, tłumi pragnienia starego Adama i przeciera w sercach ludzi wierzących drogę ku Bogu.

 

6.  Post jest praktyką świętych wszystkich epok i przez nich zalecaną.

7.  Wydaje się, że w obecnych czasach zmniejszyło się nieco znaczenie duchowe praktyki postu, a stała się ona raczej, w kulturze zdominowanej przez poszukiwanie dobrobytu materialnego, środkiem terapeutycznym, wspomagającym pielęgnację własnego ciała. Poszczenie służy dobrej kondycji fizycznej, ale dla ludzi wierzących stanowi w pierwszej kolejności terapię pomagającą leczyć to wszystko, co uniemożliwia wypełnianie woli Boga.

8.  Skrupulatne przestrzeganie postu przyczynia się do nadania osobie, jej ciału i duszy, spójności, co pomaga jej unikać grzechu i wzrastać w zażyłości z Bogiem.

9.  Odmawianie sobie pokarmu materialnego, który żywi ciało, umacnia wewnętrzną gotowość do słuchania Chrystusa i żywienia się Jego zbawczym słowem. Przez post i modlitwę pozwalamy, by On przychodził i by zaspokajał największy głód, jakiego doświadczamy w naszym wnętrzu: głód i pragnienie Boga.

10.  Post pomaga nam uświadomić sobie, w jakiej sytuacji żyje wielu naszych braci. Dobrowolny post pomaga nam naśladować styl Dobrego Samarytanina, który pochyla się nad cierpiącym bratem i śpieszy mu z pomocą. Nasz wolny wybór, jakim jest rezygnacja z czegoś, aby pomóc innym, w konkretny sposób pokazuje, że bliźni przeżywający trudności nie jest nam obcy.

11.  Post jest wartościową praktyką ascetyczną, duchową bronią w walce z wszelkim możliwym nieuporządkowanym przywiązaniem do nas samych. Dobrowolna rezygnacja z przyjemności, jaką jest jedzenie, i z innych dóbr materialnych pomaga uczniowi Chrystusa panować nad innymi rodzajami głodu osłabionej grzechem pierworodnym natury, którego negatywne skutki odbijają się na całej osobowości człowieka.

 

MAHATMA GANDI

 

1.  Moja religia uczy mnie, że w biedzie, której nie można zaradzić, trzeba się modlić i pościć.

2.  Post jest wielką bronią. Nie wszyscy mogą się nią posługiwać. Zwykła zdolność fizyczna nie oznacza, że jest się zdolnym do wprowadzenia go w czyn. Nie ma on żadnego sensu bez wiary w Boga. Nigdy nie powinien być mechanicznym wysiłkiem ani też zwykłym naśladownictwem. Musi wypływać z głębi serca.

3.  Post doskonały, który powinien być harmonią myśli i serca, musi izolować siły zła, czyniąc tego, kto pości, zdolnym do zauważenia najlżejszych zmian duchowej atmosfery.

4.  Każdy post jest intensywną modlitwą, oczyszczeniem myśli, skokiem duszy ku boskiemu życiu, aby się w Nim zatracić.

5.  Pościć, aby oczyścić siebie i innych, to stara reguła, która będzie tak długo obowiązywać, jak długo człowiek będzie wierzyć w Boga.

6.  Post jest dla duszy tym, czym dla ciała oczy 

7.  Post jest modlitwą najboleśniejszą, ale i najszczerszą.

8.  Czując się bez mocy, położyłem moją głowę na kolanach Boga. To jest głębokie znaczenie mojego postu.

 

 

Stronę odwiedziło:

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
Stanisław Król; Parafia Łosień