Parafia Macierzyństwa NMP w Łosieniu Parafia Macierzyństwa NMP w Łosieniu

Ks. biskup Jan Piotrowski, biskup pomocniczy Diecezji Tarnowskiej - nowym ks. biskupem Kieleckim.

WESTCHNIENIA MODLITEWNE

 

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne;

daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej;

daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata;

daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą;

daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej;

daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

JAN PAWEŁ II _ MYŚLI

 

Bracia i siostry! Dziś powtarzam to wezwanie: otwórzcie się na największy dar Boga, na Jego miłość, która przez krzyż Chrystusa objawiła się światu jako miłość miłosierna. Dzisiaj — już w innych czasach, na progu nowego wieku i tysiąclecia — nadal bądźcie «gotowi świadczyć sprawie człowieka». Dziś z całą mocą proszę wszystkich synów i córki Kościoła, a także wszystkich ludzi dobrej woli, aby «sprawa człowieka» nie była nigdy, przenigdy odłączona od miłości Boga. Pomóżcie współczesnemu człowiekowi zaznawać miłosiernej miłości Boga! Niech w jej blasku i cieple ocala swoje człowieczeństwo!

DROGOWSKAZY BIBLIJNE

List Jakuba

 

19 Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. 20 Gniew bowiem męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. 21 Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. 22 Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. 23 Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie.24 Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. 25 Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. 

 

RYS HISTORYCZNY:

       Parafia Łosień powstała z miejscowości należących do trzech parafii: Piekoszowa, Łopuszna i Strawczyna. Proboszczami tych parafii byli wówczas: Piekoszowa-ks. Szczepan Domagała, Strawczyna-ks. Jan Majka, Łopuszna-ks. Aleksander Jankowski. Do Piekoszowa należały Łosień, Łosienek i Łubno,do Łopuszna Korczyn, do Strawczyna Małogoskie. Wszystkie te miejscowości miały znaczne odległości do swoich parafii, nie było wtedy dobrych dróg ani środków lokomocji. Dlatego wiele razy proszono władze diecezjalne o stworzenie parafii w tym miejscu. Poza tym, jak nam przekazują najstarsi parafianie było jakieś ogromne przekonanie wśród tutejszej ludności, że w Łosieniu ma powstać kościół.

       W czerwcu 1958 roku ks. bp. Czesław Kaczmarek zaproponował zorganizowanie parafii i budowę kościoła ks. Janowi Abratańskiemu. Był wtedy wikariuszem w Olkuszu. Został przeniesiony do Piekoszowa z myślą budowy świątyni w Łosieniu. Władze świeckie pozwoliły bowiem na wybudowanie kaplicy filialnej w Łosieniu. Teren pod budowę podarowali dwaj bracia Kieza Antoni i Kieza Stanisław.

        7 sierpnia 1958 roku ks. Jan otrzymuje zezwolenie na budowę od ks. bpa Ordynariusza Czesława Kaczmarka. Rusza mozolna budowa obecnej świątyni. Ks. Janowi pomaga w prowadzeniu budowy jego brat Józef. Do zimy wykonano fundamenty i wszystkie prace ziemne. W tym czasie ks. Abratański organizuje tymczasową kaplicę w starym domu pana Józefa Sideł. Tam też od 11X 1958 roku sprawowana jest liturgia. 

        W następnym roku od listopada kaplicę od pana Sideł Józefa przeniesiono już do zakrystii. Budowa świątyni trwa do 1964 roku. W dniu 8 kwietnia 1965roku ks. bp Jan Jaroszewicz wydaje Dekret Erekcyjny parafii Łosień. W tym samym roku zorganizowano cmentarz grzebalny. W następnych latach trwają prace przy kończeniu świątyni, ogrodzenia, parkingu i budowie plebanii.

        6 lipca 1972 roku proboszczem w Łosieniu zostaje ks. Józef Wójcik. Zastępuje ks. kanonika Jana Abratańskiego, który zostaje przeniesiony do Stopnicy. Jego zasługi i wielkie oddanie dla parafii są pamiętane do dziś. W latach 70 przeprowadzono elektryfikację parafii, zrobiono posadzkę i malaturę w kościele, ogrodzono cmentarz grzebalny i teren wokół plebanii.

        2 grudnia 1973 roku ks. biskup Edward Materski dokonał uroczystego poświęcenia Kościoła pod wezwaniem Macierzyństwa NMP. 24 lutego 1974 roku parafię nawiedziła kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 15 listopada 1975 roku ks. biskup Jan Jaroszewicz poświecił cmentarz grzebalny.

       23 kwietnia 1978 roku proboszczem zostaje ks. Stanisław Pasich. W latach 80-tych i 90-tych wykonano budynek gospodarczo-garażowy, dzwonnicę, zakupiono dzwony, pomalowano wnętrze i dach kościoła, otynkowano i przykryto blachą plebanię.

        W 1985 roku parafia przeżyła nawiedzenie Relikwii Drzewa Krzyża Świętego a 25 sierpnia 2007 roku ponowne nawiedzenie kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

        W lipcu 2009 roku nastąpiła zmiana proboszcza. Ks. Stanisław Pasich przeszedł na emeryturę. Nowym proboszczem został ks. Stanisław Król.

 

 WARTO O TYM WIEDZIEĆ...

 

Tytuł Kościoła: Macierzyństwo NMP

 

Do parafii należą: Korczyn, Łosień, Łosienek, Łubno, Małogoskie.

 

Odpusty parafialne: Macierzyństwa NMP -11 października

            dodatkowy: św. Izydora -10 maja 

 

Proboszcz: ks. Stanisław Król, ur.10.05.1964, pochodzenie - Karsznice, parafia Rembieszyce, wyświęcony 09.06.1990 w Kielcach. mianowany 2009

 

 

Poprzedni proboszczowie: ks. Jan Abratański 1965-1972

                                            ks. Józef Wójcik    1972-1978

                                            ks. Stanisław Pasich 1978-2009

 

Księża pochodzący z parafii: ks. Henryk Gawroński-wyświęcony 1972;ks. Leszek Sztandera-wyświęcony 1990;ks.Jacek Karliński-wyświęcony 1998;ks. Edward Giemza-wyświęcony 1999.

 

Siostry zakonne pochodzące z parafii: s. Justyniana Łukasik, s. Elżbieta Czarnecka, s. Marcina Bąk, s. Ewelina Kotwica.

 

Szafarze Nadzwyczajni Eucharystii: Józef Piotrowski, Zdzisław Wesoły, Stanisław Jedliński, Zbigniew Bębacz.

 

Kościelny: Jan Sidło

 

 

 

                       

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
Stanisław Król; Parafia Łosień