Parafia Macierzyństwa NMP w Łosieniu Parafia Macierzyństwa NMP w Łosieniu  

WESTCHNIENIA MODLITEWNE

 

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,

Krwi Chrystusowa, napój mnie.

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.

Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.

W ranach swoich ukryj mnie.

Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.

Od złego ducha broń mnie.

W godzinę śmierci wezwij mnie.

I każ mi przyjść do siebie,

Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,

Na wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa św. Ignacego z Loyoli

 

JAN PAWEŁ II _ MYŚLI

 

Musicie być mocni. Drodzy Bracia i Siostry!

Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara!

Musicie być mocni mocą wiary!

Musicie być wierni!

Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów.

Musicie być mocni mocą nadziei,

która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego!

Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć...

Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest... 

DROGOWSKAZY BIBLIJNE

Mt 5

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 2 Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: 
 

Osiem błogosławieństw


3 «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
4 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 
5 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 
7 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
8 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
9 Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 
10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
11 Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. 12 Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. 

 

<< Nowe pole tekstowe >>

RYS HISTORYCZNY:

       Parafia Łosień powstała z miejscowości należących do trzech parafii: Piekoszowa, Łopuszna i Strawczyna. Proboszczami tych parafii byli wówczas: Piekoszowa-ks. Szczepan Domagała, Strawczyna-ks. Jan Majka, Łopuszna-ks. Aleksander Jankowski. Do Piekoszowa należały Łosień, Łosienek i Łubno,do Łopuszna Korczyn, do Strawczyna Małogoskie. Wszystkie te miejscowości miały znaczne odległości do swoich parafii, nie było wtedy dobrych dróg ani środków lokomocji. Dlatego wiele razy proszono władze diecezjalne o stworzenie parafii w tym miejscu. Poza tym, jak nam przekazują najstarsi parafianie było jakieś ogromne przekonanie wśród tutejszej ludności, że w Łosieniu ma powstać kościół.

       W czerwcu 1958 roku ks. bp. Czesław Kaczmarek zaproponował zorganizowanie parafii i budowę kościoła ks. Janowi Abratańskiemu. Był wtedy wikariuszem w Olkuszu. Został przeniesiony do Piekoszowa z myślą budowy świątyni w Łosieniu. Władze świeckie pozwoliły bowiem na wybudowanie kaplicy filialnej w Łosieniu. Teren pod budowę podarowali dwaj bracia Kieza Antoni i Kieza Stanisław.

        7 sierpnia 1958 roku ks. Jan otrzymuje zezwolenie na budowę od ks. bpa Ordynariusza Czesława Kaczmarka. Rusza mozolna budowa obecnej świątyni. Ks. Janowi pomaga w prowadzeniu budowy jego brat Józef. Do zimy wykonano fundamenty i wszystkie prace ziemne. W tym czasie ks. Abratański organizuje tymczasową kaplicę w starym domu pana Józefa Sideł. Tam też od 11X 1958 roku sprawowana jest liturgia. 

        W następnym roku od listopada kaplicę od pana Sideł Józefa przeniesiono już do zakrystii. Budowa świątyni trwa do 1964 roku. W dniu 8 kwietnia 1965roku ks. bp Jan Jaroszewicz wydaje Dekret Erekcyjny parafii Łosień. W tym samym roku zorganizowano cmentarz grzebalny. W następnych latach trwają prace przy kończeniu świątyni, ogrodzenia, parkingu i budowie plebanii.

        6 lipca 1972 roku proboszczem w Łosieniu zostaje ks. Józef Wójcik. Zastępuje ks. kanonika Jana Abratańskiego, który zostaje przeniesiony do Stopnicy. Jego zasługi i wielkie oddanie dla parafii są pamiętane do dziś. W latach 70 przeprowadzono elektryfikację parafii, zrobiono posadzkę i malaturę w kościele, ogrodzono cmentarz grzebalny i teren wokół plebanii.

        2 grudnia 1973 roku ks. biskup Edward Materski dokonał uroczystego poświęcenia Kościoła pod wezwaniem Macierzyństwa NMP. 24 lutego 1974 roku parafię nawiedziła kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 15 listopada 1975 roku ks. biskup Jan Jaroszewicz poświecił cmentarz grzebalny.

       23 kwietnia 1978 roku proboszczem zostaje ks. Stanisław Pasich. W latach 80-tych i 90-tych wykonano budynek gospodarczo-garażowy, dzwonnicę, zakupiono dzwony, pomalowano wnętrze i dach kościoła, otynkowano i przykryto blachą plebanię.

        W 1985 roku parafia przeżyła nawiedzenie Relikwii Drzewa Krzyża Świętego a 25 sierpnia 2007 roku ponowne nawiedzenie kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

        W lipcu 2009 roku nastąpiła zmiana proboszcza. Ks. Stanisław Pasich przeszedł na emeryturę. Nowym proboszczem został ks. Stanisław Król.

 

 WARTO O TYM WIEDZIEĆ...

 

Tytuł Kościoła: Macierzyństwo NMP

 

Do parafii należą: Korczyn, Łosień, Łosienek, Łubno, Małogoskie.

 

Odpusty parafialne: Macierzyństwa NMP -11 października

            dodatkowy: św. Izydora -10 maja 

 

Proboszcz: ks. Stanisław Król, ur.10.05.1964, pochodzenie - Karsznice, parafia Rembieszyce, wyświęcony 09.06.1990 w Kielcach. mianowany 2009

 

 

Poprzedni proboszczowie: ks. Jan Abratański 1965-1972

                                            ks. Józef Wójcik    1972-1978

                                            ks. Stanisław Pasich 1978-2009

 

Księża pochodzący z parafii: ks. Henryk Gawroński-wyświęcony 1972;ks. Leszek Sztandera-wyświęcony 1990;ks.Jacek Karliński-wyświęcony 1998;ks. Edward Giemza-wyświęcony 1999.

 

Siostry zakonne pochodzące z parafii: s. Justyniana Łukasik, s. Elżbieta Czarnecka, s. Marcina Bąk, s. Ewelina Kotwica.

 

Szafarze Nadzwyczajni Eucharystii: Józef Piotrowski, Zdzisław Wesoły, Stanisław Jedliński, Zbigniew Bębacz.

 

Kościelny: Jan Sidło

 

 

 

                       

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
Stanisław Król; Parafia Łosień